Informatie over de
Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Secretaris:
P. van Rikxoort
E-mail: vanrikxoort@hetnet.nl
Predikant:
Mevr. ds. A.K. (Janet) de Vries
Telefoon: 0649616556
E-mail: domijanetdevries@gmail.com

Maandbericht:

Redactie:

Ben v. d. Vrie
E-mail: maandbladdefakkel@gmail.com
Werkgroep Apostolaat en Diakonaat:

Secretaris:
Leen Bijl
E-mail: l.bijl@hccnet.nl

Klik HIER om uw vragen of opmerkingen door te geven.
Home | Mail Webmaster